Informatie en aanmelden

Waar
Villa Serphos, Saxion
Maarten Harpertsz. Tromplaan 17
7511 JJ Enschede
(Zie www.saxion.nl, route locatie Enschede)

Wanneer
Op vijf maandagavonden van 19.00-21.30 uur. Tussen 19.00 en 19.15 uur inloop met koffie en thee. De colleges beginnen om 19.15 uur. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Kosten
De kosten bedragen € 250,– (incl. B.T.W.) voor vijf avonden inclusief koffie/thee en fris. Er wordt geen restitutie verleend bij het niet volgen van een college.

Certificaat
Er wordt een certificaat verstrekt nadat 80% van de leergang gevolgd is.

Aanmelden
De volgende editie van Leergang Twente vindt begin 2019 (januari – april) plaats.
Aanmelden voor de Leergang Twente kan via info@leergangtwente.nl
Er kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen.
U ontvangt van ons een bevestiging.

Gehele leergang of onderdelen
Mocht er na sluiting van de inschrijving nog plek zijn dan kunnen op verzoek ook een of meerdere avonden/thema’s bezocht worden. De deelnamekosten bedragen dan € 55,- inclusief BTW per avond.